Batteribox: ett snyggt och säkert sätt att återvinna dina batterier!

Ett batteri som återvinns är både miljövänligt, en resurs och för en hållbar framtid.

Ett batteri på avvägar utgör en säkerhetsrisk, fara för brand och kan förstöra vår miljö.

Med batteriåtervinning kan du förhindra att giftiga ämnen skadar natur, djur såväl som människa.

Batteribox - En enkel och säker hantering av konsumentbatterier.

Batteriboxen gör det miljövänligt, enkelt och säkert att hantera både nya och använda konsumentbatterier.

Ett batteri där minst en av polerna är tejpade och levererad på en miljöstation eller återvinningscentral, blir en resurs där viktiga metaller återvinns vilket är både miljövänligt och hållbart. Samtidigt minskar antalet bränder på grund av kortslutning och färre batterier kommer på avvägar, vilket ger en ännu större miljövinst.

Ett otejpat batteri är en säkerhetsrisk, en fara för brand och kan förstöra vår miljö.

Enkelt förklarat är att Batteriboxen är en stilren brandsäker förvaringsbox för batterier. Den är formad som ett batteri och kan förhindra kortslutning, överhettning och spridning av brand i konsumentbatterier utanför batteriboxen. Ovanpå batteriboxen finns en dispenser för dekaler för att lätt kunna tejpa över batteripolerna på batterier.

Batteriboksen

Se hur du använder Batteriboxen

Se hur Batteriboxen fungerar

Du kan använda batteriboxen för att skydda både använda och nya batterier

Förbrukade batterier

Dekalen används för att tejpa minst en av polerna på ett använt batteri. Tejpa innan du öppnar batteriboxen och lägger ner batteriet. När batteriboxen börjar bli full, ta den till närmaste batteriholk, miljöstationeller eller återvinningscentral och återvinn dina batterierna.

Nya batterier

Om du har köpt nya batterier och brutit säljförpackningen, blir polerna på dessa blottade. Använd då dekalerna för att tejpa minst en av polerna på batteriet. Så skyddas batteriet från att komma i kontakt med material som kan leda till kortslutning, överhettning eller brand tills dess du skall använda batteriet

TOR är Batteriboxen maskot

Tor med hammare har ett okontrollerat temperament, precis som ett batteri i termisk rusning. Tor är också enormt stark, precis som batteriboxen.

….och kommer du ihåg TOR, är det också lättare att komma ihåg de grundläggande reglerna för hur du ska behandla batterier säkert, både för dig och miljön.

T
Tejpa alltid minst en av polerna på batteriet, både förbrukade och nya
0
Ordna med en brandsäker förvaring
R
Recirkulera batterier i närmaste batteriholk.
Batteriboxen gör de två första punkterna lätta att utföra!
Rulla till toppen